A webáruházba történő vásárlás előfeltétele az alábbi szerződési feltételek elfogadása.

Szolgáltató adatai

Cégnév:
Diczkó Csaba egyéni vállalkozó
Székhely és levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Ybl Miklós utca 13. 2/1., Magyarország
Adószám: 59873781-1-27
Nyilvántartási szám: 57918996
Bankszámlaszám: 11736006-214893003
Szerződés nyelve: magyar
E-mail cím: [email protected]
Telefon: +36-20-661-8078

Tárhelyszolgáltató adatai

Websupport Magyarország Kft.
H-1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Telefon: +36 1 700 2323
E-mail: [email protected]

Adatkezelés

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
Az adatfeldolgozás jogalapja: a 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Vásárolható termékek, szolgáltatások

Ez a webáruház ruházati és kiegészítő termékeket is forgalmaz.
A termékek képei csak illusztrációk, ezek a valóságtól eltérhetnek.
A cm-ben megadott méret adatok anyagtól függően néhány cm-rel eltérhetnek. Tolerancia: +-5%

Szerződéskötés feltételei

A megjelenített termékek kizárólag online, a webáruház szoftverén keresztül rendelhetőek meg.
A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák az ÁFA-t, viszont nem tartalmazzák a szállítási költségeket.
A webáruházban leadott megrendelés nem írásban, hanem ráutaló magatartással tett jognyilatkozatnak minősül, így a Vásárló és a Szolgáltató közötti elektronikus úton kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.
Az ÁSZF elfogadása a megrendelési folyamat legvégén az “Elolvastam és elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket” melletti jelölőnégyzet kipipálásával történik. Enélkül a megrendelés nem adható le.
A ”Megrendelés” gombra kattintva a Vásárló véglegesen elküldi a megrendelését, mely fizetési kötelezettséget von maga után!
Az eladó jogosult a szerződést egyoldalúan, indoklás nélkül felbontani, különösen, ha a megrendelésben szereplő kép, szöveg, dizájn jogosult használatára vonatkozóan kétség merül fel, szerzői vagy személyiségi jogokat sért, diszkriminatív, rasszista, gyűlöletkeltő illetőleg jóerkölcsbe ütközik.

Szállítás

A megrendelt termékeket a megrendelést követő 2-3 munkanapon belül posta vagy futárszolgálat szállítja, illetve a megfelelő opció kiválasztása esetén 8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 10. alatti üzletünkben személyesen is átvehető. A rendelés elkészítése esetleges készlethiány miatt és szabad kapacitásától függően pár nappal el is húzódhat.

A szállítás futárszolgálattal kizárólag magyarországi címre történhet.

A csomagot célszerű kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét eszközölni!
Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a szállítás díja a megrendelőt terheli, újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének és a plusz szállítási díj előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani!
Előre kifizetett, át nem vett és a futárszolgálat által visszahozott csomagok személyes átvétele lehetséges 8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 10. alatti üzletünkben.

Fizetési módok

– Utánvéttel a futárnak, csomagponton vagy csomagautomatánál
– Átutalás bankszámlára
– Bankkártyás fizetés Barionnal
Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a
kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Banki átutalás esetén kizárólag forint számláról történő átutalást tudunk fogadni.

Banki átutalás esetén kérjük a Közlemény rovatban a rendelés számát feltüntetni. Amennyiben az utalás nem érkezik be 7 napon belül, a megrendelés törlésre kerül.

Számlázás

A vásárolt termékekről a billingo.hu oldalon keresztül a rendszer számlát állít ki a Számlázási cím mezőben megadott adatok alapján.
Az utánvételes számla a csomag feladásakor készül. A számlákat a billingo.hu rendszere küldi ki elektronikus formában.

A Barion/Bankkártyás fizetés választása esetén a “Fizetés Barionnal” gombra kattintva a fizetési felületre jutunk, ahol a bankkártya, vagy Barion fiók adatainak megadását követően kiegyenlíthető a rendelés összege.

Elállási jog

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján a fogyasztó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Az elállási jog alól kivételt képez az olyan termék, mely nem előre legyártott, hanem személyre szabottan a fogyasztó megrendelésére készült.

A fogyasztó és a vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet 29. paragrafusa (1) bekezdés c/ pontja alapján: “A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát (20. § szerinti jogát), olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.”

Tekintettel arra, hogy a poloesmas.hu webáruházban megrendelt termékek nem előre gyártottak, hanem egyedileg, a fogyasztók igényei, kérései alapján készülnek, ezért más fogyasztónak nem értékesíthetők tovább, a vásárlót a megrendelést követően a szerződéstől történő egyoldalú elállási jogosultság nem illeti meg, amennyiben a termék gyártásának folyamata már megkezdődött.

Panaszkezelés

Amennyiben a Vásárló és az Üzemeltető között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita az Üzemeltetővel való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára:
Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
Békéltető testület: A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. Fogyasztó panasza esetén az általa választott békéltető testülethez fordulhat.
A vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Fejér Vármegyei Békéltető Testület
8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
+36-22-510-310
[email protected]
bekeltetesfejer.hu

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A fogyasztó jogosult a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni panasszal,
A fogyasztó jogosult vitarendezési eljárást kezdeményezni az Európai Unió online vitarendezési platformján, amely a következő elektronikus linkre kattintva érhető el:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

1. Kellékszavatosság

A Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást Diczkó Csaba egyéni vállalkozó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

3. Jótállás

Hibás teljesítés esetén a termék gyártója által vállalt feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt a gyártóval szemben.

A jótállás keretében érvényesíthető jogokat és azok határidejét a termékekre a gyártók eltérően határozzák meg. Jótállás esetén a gyártók jellemzően a kellékszavatosság körében érvényesíthető egyes igények teljesítését vállalják az általuk meghatározott határidőn belül.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Jelen ÁSZF érvényes 2024.02.10-től visszavonásig.

A poloesmas.hu fenntartja az ÁSZF változtatásának jogát, melyet fenti oldalon közzé tesz a módosítás dátumával egyszerre.